План детаљне регулације "Хиподром" у Панчеву

ПДР Хиподром

(«Службени лист града Панчева» бр. 17/2010)