План детаљне регулације „Green Field 1“; еко индустријска зона јужно од Петрохемије у Панчеву

Планом је обезбеђена планска регулатива за изградњу привредних/индустријских објеката, који задовољавају критеријуме заштите животне средине. Њиме се омогућава стварање нове привредне зоне, као „еко-индустријске зоне“ јер се наслања на изграђене петрохемијске комплексе, који еколошки оптерећују шире подручје.
(«Службени лист града Панчева» бр. 8/2011)
http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=123

http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=2712