Регулациони план дела насеља Миса виногради са разрадом на катастарским парцелама бр. 14994 до 15007 к. о. Панчево

Регулациони план дела насеља Миса виногради са разрадом на нивоу Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословних објеката на катастарским парцелама бр. 14994 до 15007 к. о. Панчево у насељеном месту Панчево – Конструктор

(Службени лист општина Панчево, Ковин и Опово бр. 15/82, 9/88, 9/91)
(Службени лист општине Панчево бр. 11/97)
(Службени лист општине Панчево бр. 15/2002)
(Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)