Регулациони план дела насеља Миса виногради са разрадом за катастарску парцелу бр. 2205/1 к. о. Панчево

Регулациони план дела насеља Миса виногради са разрадом на нивоу Урбанистичког пројекта за катастарску парцелу бр. 2205/1 к. о. Панчево у улици Банијској бр. 55, Панчево – Стефанов

(Службени лист општине Панчево бр. 4/2003)
(Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)