Измена плана за „Градски стадион“ у Панчеву

Измена и допуна плана детаљне регулације „Градски стадион“ у Панчеву (Зона 2.15.)