Измена плана генералне регулације за Ковачицу

Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Ковачица

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Општина Ковачица – Службени лист Општине Ковачица – усвојена верзија планског документа

(Службени лист  општине Ковачица број  7/2019)