Измена плана за центалну зону Вршца – простор паркинга у Стеријиној

Изменa плана детаљне регулације централне зоне Вршца за простор паркинга у Стеријиној улици у Вршцу

Циљ израде Изменe Плана детаљне регулације централне зоне Вршца за простор паркинга у Стеријиној улици у Вршцу („Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2021) је промена врсте земљишта из јавног у остало на парцели 4325, а намена паркинга би остала непромењена.

Измена Плана је у складуса ГП Вршца и овим изменама се не мењају основнаправила грађења, мере заштите објеката и површина, регулација и инфраструктурна мрежа.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Вршац – Службени лист Града Вршца – усвојена верзија планског документа