Измене просторног плана Вршца

Измене Просторног плана општине Вршац

Циљ доношења Планског документа је одвајање дела парцеле јавне намене у површини од оквирно 8 ари у површину остале намене, за потребе изградње православног храма.

Планом је обухваћен и дефинисан простор површине од оквирно 8 ари – део парцеле број 6365 који се одваја за потребе изградње православног храма.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Вршац – Службени лист Града Вршца – усвојена верзија планског документа