План детаљне регулације за привредну зону – индустрија посебне намене – просторна целина Индустроја скроба Јабука и Фабрика сточне хране Јабука у насељеном месту Панчево

http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=2714