План Северне индустријске зоне 2 у Панчеву

План детаљне регулације за подручје северне индустријско – пословно – производне зоне 2 у Панчеву

(Службени лист  Града Панчева број 28/2019)

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа