ЈН А113/2016-УСЛУГЕ-Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду

Пријем понуда до 13.10.2016. године до 11.00 часова.

Јавно отварање понуда 13.10.2016. године у 11.30 часова.