ЈН-А47/2015-РАДОВИ-Редовно одржавање атарских путева у граду Панчеву за 2015. годину

ЈН-А47/2015-Редовно одржавање атарских путева у граду Панчеву за 2015. годину

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ИСТИЧЕ 26.05.2015. године у 13,00, а јавно отварање понуда је 26.05.2015. у 13,30 сати