ЈН-А68/2014- Текуће одржавање објекта амбуланте „Нови свет“ у Панчеву – замена столарије, занатско-молерски и лимарски радови