ЈН А84/2016 – УСЛУГЕ – Израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут IБ реда број 14 (Панчево-Ковин)

ЈН А84/2016 – Израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут IБ реда број 14 (Панчево-Ковин)

РОК ИСТИЧЕ 16.08.2016. године