ЈН-А94/2014-УСЛУГЕ-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта НАРОДНОГ МУЗЕЈА

ПРОДУЖАВА СЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ЈАВНО ОТВАРАЊЕ, ИСТИЧЕ 15.10.2014. године