ЈН Б25/2016 – УСЛУГЕ – Tехничка контрола техничке документације реконструкције/изградња атлетске стазе и пратеће инфраструктуре на Градском стадиону у Панчеву и Техничка контрола техничке документације кишне канализације

ЈН Б25/2016 – Tехничка контрола техничке документације реконструкције/изградња атлетске стазе и пратеће инфраструктуре на Градском стадиону у Панчеву и Техничка контрола техничке документације кишне канализације

РОК ИСТИЧЕ 17.05.2016. године