ЈН A143/2015. Предмет јавне набавке добара – замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Жарка Фогараша и Жарка Зрењанина и Жарка Фогараша и Максима Горког у насељеном месту Панчево