10.) ЈН Б30/2018 – Одржавање електроинсталација у ЈП „Урбанизам Панчево и у Дечијем одмаралшту на Дивчибарама

Понуде се достављају до 05.02.2019. године до 11.00 часова.

Јавно отварање понуда ће се спровести дана 05.02.2019. године у 11.30 часова у просторијама ЈП „Урбанизам“ Панчево.