32) JН Б17/2017 – Одржавање термотехничких инсталација у ЈП „Урбанизам“ Панчево и у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама

Рок за подношење понуда је до 03.01.2017. године до 11.00 часова.

 

Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 03.01.2018. године у 11,30 часова у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево, ул. Карађорђева 4