35.) ЈН Б24/2017 – УСЛУГЕ – редовног и интервентног одржавања инсталација водовода и канализације у ЈП «Урбанизам» Панчево и Дечијем одмаралишту на Дивчибарама

ЈН Б24/2017 – Услуге редовног и интервентног одржавања инсталација водовода и канализације у ЈП «Урбанизам» Панчево и Дечијем одмаралишту на Дивчибарама

 

РОК ИСТИЧЕ 24.01.2018. године