JН А3/2015 – УСЛУГЕ – Грађевинско-занатски радови у оквиру одржавања и поправки, за период од 01.01.2015. до 31.05.2015. године