JН А4/2015 – УСЛУГЕ – Одржавање инсталација водовода и канализације, за период од 01.01.-31.05.2015. године

Редни број јавне набавке за текућу годину је ЈН А4/2015.

Предмет јавне набавке је извођење радова на инсталацијама водовода и канализације у оквиру одржавања и поправки у пословном простору који одржава ЈП“Дирекција“ Панчево, магацинском простору и гаражама којима управља ЈП“Дирекција“ Панчево, становима за расељавање којима располаже ЈП“Дирекција“ Панчево и у пословним просторима ЈП“Дирекција“ у Панчеву и Дечјем одмаралишту на Дивчибарама, за период од 01.01.2015. до 31.05.2015. године.

Опис предмета јавне набавке: грађевински радови – ознака из општег речника набавке:
45332000 – Водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода.