JН А6/2015 – УСЛУГЕ – Редовно одржавање електроинсталација за потребе ЈП "Дирекција" Панчево од 01.01.-31.05.2015.године