ЈН A5/2017 – Oдржавање хигијене у ЈП „Дирекција Панчево, за период од 01.06.2017. године до 22.12.2017. године.