24.) ЈН A6/2017 – ДОБРА – Набавка канцеларијског материјала за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево, за период од 01. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године

ЈН A6/2017 – Набавка канцеларијског материјала за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево, за период од 01. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године, ради закључења оквирног споразума

 

РОК ИСТИЧЕ 10.01.2018. године