Планови за општину Ковачица

Измена просторног плана Ковачице

Измена и допуна Просторног плана општине Ковачица Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево. Општина Ковачица – Службени лист Општине Ковачица – усвојена верзија планског документа (Службени лист  општине Ковачица број 7/2019)

Измена плана за Црепају

Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Црепаја Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево. Општина Ковачица – Службени лист Општине Ковачица – усвојена верзија планског документа (Службени лист  општине Ковачица број 7/2019)

Измена плана генералне регулације за Ковачицу

Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Ковачица Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево. Општина Ковачица – Службени лист Општине Ковачица – усвојена верзија планског документа (Службени лист  општине Ковачица број  7/2019)