Планови за општину Ковин

Измена плана генералне регулације за Ковин

Измене и допуне плана генералне регулације за насељено место Ковин Овом изменом и допуном плана мења се План генералне регулације за насељено место Ковин („Службени лист опшрина Ковин“, број 6/2015 и 15/2020). Измене и допуне Плана је израдило Јавно предузеће „Урбанизам“ из Панчева, Карађорђева број 4 Циљ израде Изменe и допунe Плана је задржавање ПГР-а […]

Измена плана генералне регулације за Ковин

Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин Овом изменом и допуном плана мења се План генералне регулације за насељено место Ковин („Службени лист општине Ковин“, број 6/2015). Измене и допуне Плана је израдило Јавно предузеће „Урбанизам“ из Панчева, Карађорђева број 4 Циљ израде Изменe и допунe Плана је задржавање ПГР-а као стратешког […]

План општег уређења за насељено место Гај

План општег уређења за насељено место Гај

План општег уређења за насељено место Делиблато

План општег уређења за насељено место Делиблато

План општег уређења за насељено место Дубовац

План општег уређења за насељено место Дубовац

План општег уређења за насељено место Баваниште

План општег уређења за насељено место Баваниште

План општег уређења за насељено место Мраморак

План општег уређења за насељено место Мраморак

План општег уређења за насељено место Скореновац

План општег уређења за насељено место Скореновац

План детаљне регулације за блок 119 у Ковину

План детаљне регулације за блок 119 у Ковину