Изведени радови

ОШ «Жарко Зрењанин» Банатско Ново Село

замена столарије, изградња спортске хале.

Објекат «Дечије радости»

реконструкција кухиње, реконструкција крова и замена спољне столарије

ОШ «Ђура Јакшић» Панчево

реконструкција кровног покривача

ОШ «Свети Сава» Панчево

реконструкција подова фискултурне сале

ОШ «Васа Живковић» Панчево

реконструкција кровног покривача, замена спољне соларије

Народни Музеј

реконструкција кровне конструквије замена кровног покривача, сечење фасадних зидова и постављање хидроизолације

ОШ «Исидора Секулић» Панчево

реконструкција санитарних чворова, замена фасадне столарије, реконструкција кровног покривача

Гимназија «Урош Предић» Панчево

реконструкција кровног покривача, санација степеништа

Градска Библиотека Панчево

реконструкција кровне конструквије замена кровног покривача

ОШ «Вук Стефановић Караџић» Старчево

реконструкциаја електроинсталација, реконструкција кровног покривача

Средња машинска школа Панчево

замена фасадне столарије и реконструкција електроинсталација

Дом Културе Глогоњ

изградња објекта

ОШ «Доситеј Обрадовић» Омољица

реконструкција електроинсталација и замена фасадне столарије

ОШ «Олга Петров» Банатски Брестовац

замена фасадне столарије, реконструкција електроинсталација и реконструкција кровног покривача

Дом Културе Долово

сечење фасадних зидова и постаљање хидроизолације