Изведени радови

ОШ «Жарка Зрењанина» Качарево

замена фасадне столарије

Медицинска школа «Стевица Јовановић» Панчево

реконструкција подова, изградња фискултурне сале

Дом Здравља на Миси

изградња објекта

ЕТШ «Паје Маргановића» Панчево

замена фасадне столарије, реконструкција кровног покривача, реконструкција електроинсталација

ОШ «Мара Мандић» Панчево

доградња дневног објекта

Дом Здравља – Горњи Град

изградња објекта

Електротехничка школа «Никола Тесла» Панчево

реконструкција подова, реконструкција кровног покривача, реконструкција електроинсталација, пескирање фасаде

ОШ «Борислав Петров Браца» Панчево

замена столарије

Дом Здравља

изградња објекта 2. Фаза

Хемијско прехрамбена школа «25. Мај» Панчево

реконструкција електроинсталација, реконструкција водовода и канализације

ОШ «Стевица Јовановић» Панчево

замена кровног покривача и реконструкција електроинсталација

Објекат улици Жарка Зрењанина бр.1 "Панчевац "

радови на замени кровног покривача

Објекат у улици Војводе Живојина Мишића бр.8

реконструкција кровне конструквије замена кровног покривача

Објекат у улици Николе Ђурковића бр.1

комплетна реконструкција објекта

Објекат у Змај Јовиној бр.6 и бр.8

санација крова и кровног покривача, сечење фасадних зидова и постављање хидроизолације као и потпуна санација фасаних зидова предметног објекта