Планирани Радови

Израда техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.24

Израда техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.24 у Панчеву. Техничка контрола техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.24 у Панчеву.

Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр. 33

Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановић бр. 33 „Америчке зграде“. Техничка контрола техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановић бр. 33.

МЗ Јабука – Реконструкција и доградња пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг простора

Изградња објекта са санитарним чвором, поплочавање пијачног платоа и изградња паркинг простора за теретна возила.

Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчева до Омољице

Пројекат садржи изградњу бициклистичке стазе ширине 2,0м од центра насеља Старчево до центра МЗ Омољица у дужини од 6200 м.

МЗ Банатско Ново Село – Појачано одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шолаје)

Пресвлачење постојећег коловоза асфалтом у дужини од 521м.

МЗ Старчево – Појачано одржавање улице Никола Тесла

Проширење постојећег коловоза и пресвлачење коловоза асфалтом у дужини од 175м.

МЗ Банатски Брестовац – Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина

Проширење постојећег коловоза и пресвлачење коловоза асфалтом (улица Соље Маринковић у дужини од 500м, улица Сутјеска, улица Змај Јовина у дужини од 370м).

Пројектно техничка документација за побољшање укрсног места државног пута IБ реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надел-Долово)

Планирана је реконструкција раскрснице са изградњом кружног тока саобраћаја и изградња јавне расвете.

МЗ Старчево – Појачано одржавање Ритске улице

Пресвлачење постојеће калдрме асфалтом у Ритској улици у дужини од 400м

МЗ Старчево – Израда пројекта уређење Трга Неолита III фаза

Предвиђена је израда пројекта реконстукције парка у центру МЗ Старчево, уређење пашачих стаза и јавне расвете са израдом урбаног мобилијара.

МЗ Качарево – Периодично одржавање тротоара у улици Народног Фронта – десна страна од поште до улице Цара Лазара

Проширење постојећег тротоара и поплочавање префабрикованим бетонским елементима у дужини од 670м.

МЗ Качарево- Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Туцовића)

Проширење постојећег тротоара и поплочавање префабрикованим бетонским елементима у дужини од 650м.

МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице Војвођанска

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 300м.

МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице Гробљанска

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 360м ширине 4,0м.

МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице 7.Јула

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 170м ширине 4,0м.