Планирани Радови

МЗ Старчево – Појачано одржавање Ритске улице

Пресвлачење постојеће калдрме асфалтом у Ритској улици у дужини од 400м

МЗ Старчево – Израда пројекта уређење Трга Неолита III фаза

Предвиђена је израда пројекта реконстукције парка у центру МЗ Старчево, уређење пашачих стаза и јавне расвете са израдом урбаног мобилијара.

МЗ Качарево – Периодично одржавање тротоара у улици Народног Фронта – десна страна од поште до улице Цара Лазара

Проширење постојећег тротоара и поплочавање префабрикованим бетонским елементима у дужини од 670м.

МЗ Качарево- Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Туцовића)

Проширење постојећег тротоара и поплочавање префабрикованим бетонским елементима у дужини од 650м.

МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице Војвођанска

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 300м.

МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице Гробљанска

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 360м ширине 4,0м.

МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице 7.Јула

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 170м ширине 4,0м.

Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лава Толстоја и Милке Марковић

Предвиђенo је извођење радова на изради 13 паркинг места у улици Милке Марковић на делу од улице Михајла Обреновића до Стевана Шупљикца са израдом пројекта уређења саобраћајнице у оквиру постојећих габарита. По усвајању програма пословања биће спроведена јавна набавака за избор пројектанта на изградњи паркинга.

МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице 29.Новембра

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором дужини од 300м ширине 4,0м.

Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне

Израда Техничке документације за изградњу саобраћајног прикључка и за трошкове накнаде за Ревизиону комисију, израда Техничке документације побољшања укрсног места (изградњу раскрснице са кружним током саобраћаја) и израда Пројекта за изградњу дела зонских саобраћајница. Израда Техничке документације прикључка „северне индустријске зоне“ на државни пут другог А реда број 130 и израда пројекта за две сервисне […]

МЗ Иваново – Појачано одржавање улице И.Л.Рибара

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 168м ширине 4,0м.

Пројектно техничка документација реконструкције коловоза ОП5 12.7 км Надел-Долово

Реконструкција општинског пута ОП5 од државног пута првог Б реда број 14 (Панчево – Ковин) до насеља Долово у дужини од 12,7км. Пројектом је предвиђено проширење постојећег пута и његово комплетно пресвлачење. Планирана средства предвиђена су за плаћање пројектно техничке документације и трошкова прибављања сагласности на пројектно техничку документацију, односно добијања дозволе

МЗ Долово – Појачано одржавање улице Победе

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са калдрмисаним коловозним застором у дужини од 1070м

МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице Петефи Шандора

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 170м ширине 4,0м.

Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци – изградња паркинга поред школе

Предвиђена је изградња око 20 паркинг места испред школе у улици Змај Јовина у Јабуци.