Планирани Радови

Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром

Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром. Техничка контрола техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром.

Извођење преосталих радова на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољица – Иваново

Израда техничке документације на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољица – Иваново

Израда техничке документације са техничком контролом и извођење радова на мосту у Банатском Брестовцу на путу ка „Јабуковом цвету“

Израда техничке документације за радове на мосту у Банатском Брестовцу на путу ка „Јабуковом цвету“.Техничка контрола техничке документације за радове на мосту у Банатском Брестовцу на путу ка „Јабуковом цвету“. Извођење радова на мосту у Банатском Брестовцу на путу ка „Јабуковом цвету“. Технички преглед изведених радова на мосту у Банатском Брестовцу на путу ка „Јабуковом […]

Израда пројектно – техничке документације за изградњу бициклистичке стазе Старчево-Омољица

Израда пројектно техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчева до Омољице.

Одржавање улица у насењеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду

Одржавање улица у насењеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду за период 15.11.2017. до 31.03.2018.

Редовно одржавање у насељеном месту Панчево и општинских путева

Редовно одржавање у насељеном месту Панчево и општинских путева за период од 01.06.2017. до 31.05.2017.

Периодично одржавање дела Гробљанске улице у МЗ Иваново

Периодично одржавање дела Гробљанске улице у МЗ Иваново – паркинг испред гробља.

Изградња паркинг простора испред МЗ Војловица са израдом техничке документације

Изградња паркинг простора испред МЗ Војловица у Панчеву.

Изградња паркинг простора код Матице Словачке – са израдом техничке документације

Изградња паркинг простора код Матице Словачке у Панчеву.

Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Доборовољачкој у Панчеву

Техничка контрола техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Доборовољачкој у Панчеву.

Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од бр.106 до бр. 116

Израда техничке документације за радове на изградњи кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до броја 116 у Панчеву.Техничка контрола техничке документације за изградњу кишне канализације. Извођење радова на изградњи кишне канализације. Технички преглед радова на изградњи кишне канализације.

Извођење радова – Пројекат јавног осветљења државног пута Iб реда бр.10 у улици Новосељански пут,пролаз кроз Панчево

Извођење радова на изградњи јавног осветљења у улици Новосељански пут у Панчеву. Технички преглед изведених радова на изградњи јавног осветљења у улици Новосељански пут у Панчеву.

МЗ Старчево – израда пројекта уређења Трга Неолита (трећа фаза)

Израда техничке документације уређења Трга Неолита у МЗ Старчево (трећа фаза). Техничка контрола пројектно-техничке документације уређења Трга Неолита у МЗ Старчево (трећа фаза).

Плато Дома омладине Панчево – израда техничке документације и извођење радова на уређењу Платоа

Израда техничке документације и извођење радова на уређењу Платоа Дома омладине Панчево по систему „кључ у руке“.

Израда техничке документације за уређење дворишта у улици др.Светислава Касапиновића бр.24

Израда техничке документације за уређење дворишта у улици др.Светислава Касапиновића бр.24 у Панчеву. Техничка контрола техничке документације за уређење дворишта у улици др.Светислава Касапиновића бр.24 у Панчеву.