Изведени Радови

Насеље „Мали Рит“ – саобраћајница

Радови на саобраћајници у насељу „Мали Рит“ су обухватали потез од улице Марка Краљевића до постојећег туцаничког пута у насељу „Мали Рит“. Дужина пута на коме су изведени радови је 650 метара. Радовима је обухваћено проширење постојећег пута и уређење зеленила поред обе стране Грејдером а након тога ваљком,како би пут био чвршћи. Израђен је […]

Улица Бегејска МЗ „Омољица“ – периодично одржавање

Наставила се добра сарадња сеоских МЗ и ЈП“Дирекција“ у циљу даљег развитка инфраструктуре. Према захтеву МЗ Омољица урађена је Бегејска улица у МЗ Омољица. Радови су обухватали асфалтирање ове улице у дужини од 210 метара,ширине 4 метра са два слоја асфалта преко калдрме која се ту налазила.

Улица Зимска МЗ „Старчево“ – периодично одржавање

По захтеву МЗ Старчево у овом насељеном месту у склопу периодичног одржавања је рађена улица Зимска,дужине 90 метара и ширине 2,50 метара где се такође преко калдрме вршило асфалтирање.

Улица Наделска – МЗ „Старчево“ – периодично одржавање

По захтеву МЗ Старчево у овом насељеном месту у склопу периодичног одржавања рађена је улица Наделска дужине 60 метара и ширине 2,30 метара.

Улица Николе Ђурковића – реконструкција

Реконструкција саобраћајнице,паркинг места и тротоара.Реконструкција јавног осветљења,кишне и фекалне канализације. Урађено је полагање Нисконапонског кабловског вода,чиме су уклоњени стубови нисконапонске мреже. Радове финасирала Управа за капиталана улагања АП Војводине.

Улица Михајла Пупина МЗ „Старчево“ – периодично одржавање

Радови су обухватали изградњу саобраћајнице дужине 160 метара са чишћењем кишних канала са обе стране пута.

Улица Првомајска ( од улице Радничке до улице Омладинске ) МЗ „Качарево“ – периодично одржавање

Радови су обухватали изградњу саобраћајнице дужине 90 метара и ширине 4 метра са чишћењем кишних канала са обе стране пута.

МЗ Глогоњ – наставак радова на реконструкцији водоводне мреже

Окончани су радови на реконструкцији водоводне мреже у МЗ Глогоњ. Средства су била обезбеђена од стране АП Војводине.

Пешачка стаза на надвожњаку – пут према Вршцу

нема

Хала „Багремар“

нема

Старо Грудно одељење

нема

Паркинг на Тесли

нема

ПИЧ терен у ОШ „Мирослав Антић“ на Стрелишту

нема

Реконструкција и доградња улице Трг Бориса Кидрича (од улице М. Тита до улице Омладинске) у Јабуци и претварање исте у пешачку зону

Изведени су радови на реконструкцији постојеће саобраћајнице, изградња и реконстукција пашачких стаза. Урађена је јавна расвета, изградња БУС стајалишта и пешачких стаза на раскрсници Трг Бориса Кидрича и Маршала Тита.

Пешачке стазе Кајмакчаланска

нема