Изведени Радови

Насеље „Мали Рит“ – саобраћајница

Радови на саобраћајници у насељу „Мали Рит“ су обухватали потез од улице Марка Краљевића до постојећег туцаничког пута у насељу „Мали Рит“. Дужина пута на коме су изведени радови је 650 метара. Радовима је обухваћено проширење постојећег пута и уређење зеленила поред обе стране Грејдером а након тога ваљком,како би пут био чвршћи. Израђен је […]

Улица Бегејска МЗ „Омољица“ – периодично одржавање

Наставила се добра сарадња сеоских МЗ и ЈП“Дирекција“ у циљу даљег развитка инфраструктуре. Према захтеву МЗ Омољица урађена је Бегејска улица у МЗ Омољица. Радови су обухватали асфалтирање ове улице у дужини од 210 метара,ширине 4 метра са два слоја асфалта преко калдрме која се ту налазила.

Улица Зимска МЗ „Старчево“ – периодично одржавање

По захтеву МЗ Старчево у овом насељеном месту у склопу периодичног одржавања је рађена улица Зимска,дужине 90 метара и ширине 2,50 метара где се такође преко калдрме вршило асфалтирање.

Улица Наделска – МЗ „Старчево“ – периодично одржавање

По захтеву МЗ Старчево у овом насељеном месту у склопу периодичног одржавања рађена је улица Наделска дужине 60 метара и ширине 2,30 метара.

Улица Николе Ђурковића – реконструкција

Реконструкција саобраћајнице,паркинг места и тротоара.Реконструкција јавног осветљења,кишне и фекалне канализације. Урађено је полагање Нисконапонског кабловског вода,чиме су уклоњени стубови нисконапонске мреже. Радове финасирала Управа за капиталана улагања АП Војводине.

Улица Михајла Пупина МЗ „Старчево“ – периодично одржавање

Радови су обухватали изградњу саобраћајнице дужине 160 метара са чишћењем кишних канала са обе стране пута.

Улица Првомајска ( од улице Радничке до улице Омладинске ) МЗ „Качарево“ – периодично одржавање

Радови су обухватали изградњу саобраћајнице дужине 90 метара и ширине 4 метра са чишћењем кишних канала са обе стране пута.

МЗ Глогоњ – наставак радова на реконструкцији водоводне мреже

Окончани су радови на реконструкцији водоводне мреже у МЗ Глогоњ. Средства су била обезбеђена од стране АП Војводине.

Пешачка стаза на надвожњаку – пут према Вршцу

нема

Хала „Багремар“

нема

Старо Грудно одељење

нема

Паркинг на Тесли

нема

ПИЧ терен у ОШ „Мирослав Антић“ на Стрелишту

нема

Старо Грудно одељење

нема

Реконструкција улице Светозара Милетића (од улице Светог Саве до Војвођанског Булевара)

Реконструкција улице Светозара Милетића (од улице Светог Саве до Војвођанског Булевара) – реконструкција постојећег водовода дн 110 у дужини од 850м са комплетном заменом кућних прикључака. Пројектована је израда атмосферске канализације у дужини од 950м. Предвиђена је израда саобраћајнице дужине 720м, ширине 6м. Поред коловоза су планирани паркинзи за управно паркирање.