Важно

Уређење пословне инфраструктуре у Старчеву

Директорка ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, Маја Витман обишла је у присуству предствника МЗ Старчево радове на уређењу пословне инфраструктуре у овом насељеном месту. Постојећа пијаца у МЗ „Старчево“ је била без адекватне инфраструктуре, са непокривеним тезгама и санитарним чвором лошег стања. Предвиђено је уређење целог комплекса парцеле, које се састоји од […]

Радови на гасификацији Северне пословне зоне

Градоначелник Панчева Саша Павлов и директорка ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево Маја Витман обишли су радове на гасификацији Северне пословне зоне Града Панчева и насеља Скробара. Након потписивања Анекса 2 Уговора о пословно-техничкој сарадњи на реализацији Програма завршетка гасификације града Панчева новембра 2016. године, коначно су се стекли услови за наставак и […]

Реконструкција Улице 7. Јула – актуелни радови

Радови на реконструкцији улице 7. Јула обухватају комплетну реконструкцију (радове на изградњу улице 7. Јула у дужини од 810м са инфраструктуром). Радови обухватају реконструкцију саобраћајнице, реконструкцију пешачких стаза, изградњу бициклистичких стаза и паркинга. Ширина саобраћајнице је 7,0м. Ширина пешачко -бициклистичких стаза је 3,50м. Рок за извођење радова је 120 календарских дана (4 месеца), од дана […]

Обавештење о боравку деце у одмаралишту на Дивчибарама

У смени од 9. јуна до петка 16. јуна 2017. у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама боравиће деца предшколског узраста са територије Града Панчева. У наведеном периоду на Дивчибарама ће боравити деца из вртића: „Петар Пан“ , „Чуперак“ и „Бајка“. У смени ће боравити 90 деце и 9 васпитача. Група ће бити здравствено обезбеђена од […]

Одржавање општинских путева на територији града Панчева и улица са савременим коловозом у насељеном месту Панчеву

У току су радови на одржавању општинских путева на територији града Панчева и улица са савременим коловозом у насељеном месту Панчеву.

Обавештење о затварању раскрснице улица Моше Пијаде и Ивана Милутиновића

Због извођења радова на изградњи кишне канализације од улице Светозара Милетића до раскрснице улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде у Панчеву у дужини од 250 метара,раскрсница улица Моше Пијаде и Ивана Милутиновића биће затворена за саобраћај од четвртка 4.маја 2017.године до петка 12.маја 2017.године,када се очекује и завршетак комплетних радова. Наведени радови Радови обухватају израду […]

Израда кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде

Радови обухватају израду техничке документације и извођење радова на изградњи кишне канализације од улице Светозара Милетића до раскрснице улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде у Панчеву у дужини од 250 метара. Извођач је уведен у посао 3.априла 2017.године а рок за завршетак радова је 40 календарских дана.

Обавештење о боравку деце у одмаралишту на Дивчибарама

У периоду од 14.  до 21. априла 2017. године, у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама ће боравити ученици ОШ „Гоце Делчев“ из Јабуке. Из ове школе, у дечијем одмаралишту боравиће 25 ученика I. и II. разреда. Деца ће бити у пратњи својих учитеља: Леу Лидије и Јовчић Тање. Такође, на Дивчибарама ће боравити и 30 […]

Обавештење о боравку деце у одмаралишту на Дивчибарама

У смени од 21. до 28. априла 2017. у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама боравиће ученици и наставници Школе за основно и средње образовање „Мара Мандић“ из Панчева. Због специфичних потреба ове школе за специјално образовање, са групом од 75 ученика, боравиће 18 наставника и пратиоца. Група ће бити здравствено обезбеђена од стране медицинских стручњака […]

Актуелни радови у Амбуланти „Долово“ у МЗ“Долово“ (друга фаза)

Радови на реконструкцији амбуланте у Долову који су обухваћени уговором се односе на замену електроинсталација, водоводних и канализационих инсталација, термомашинских инсталација као и инсталирање система противпожарне заштите ( хидрантска мрежа и јављачи пожара). Грађевинско занатским радовима су обухваћени глетовање И бојење зидова, замена спољне столарије и израда спуштеног плафона у улазном холу. Водовод И канализација: […]

МЗ Глогоњ – Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом

Радови се односе на грађевинске и грађевинско- занатске радове ( земљани, зидараски, бетонски и армирано-бетонски, армирачки, тесарски, покривачки, столарски, фасадерски, керамичарски, лимарски, изолатерски,..), радове на инсталацијама водовода и канализације и радове на електроинсталацијама. Када је пратећи објекат у питању ту су изведени темељи и зидови на нивоу приземља и изведена је међуспратна конструкција,такође су постављене […]

Завршетак радова у Улици 7.Нова (Друга фаза) – Северна индустријска зона

Завршени су радови на асфалтирању(постављање асфалт бетон подлоге) на саобраћајници у дужини од 550 метара у улици 7. Нова (друга фаза радова у Северној индустријској зони). Комплетни радови на другој фази обухватали су као и у првој фази радове на саобраћајници,јавном осветлењу, водоводној мрежи и саобраћајној сигнализацији.Рок за завршетак радова је био 60 календарских дана,али […]

Тренутни радови на реконструкцији Улице 7. Јула

Радови на реконструкцији улице 7. Јула обухватају комплетну реконструкцију (радове на изградњу улице 7. Јула у дужини од 810м са инфраструктуром). Радови обухватају реконструкцију саобраћајнице, реконструкцију пешачких стаза, изградњу бициклистичких стаза и паркинга. Ширина саобраћајнице је 7,0м. Ширина пешачко -бициклистичких стаза је 3,50м. Рок за извођење радова је 120 календарских дана (4 месеца), од дана […]

Обилазак Балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП“ Младост“ – Панчево

У петак 31.03.2017. године Балон халу спортске намене над отвореним базеном ЈКП“ Младост“ – Панчево,обишли су директор Управе за капитална улагања АП Војводине Недељко Ковачевић,градоначелник Панчева Саша Павлов и директорка ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Маја Витман. Предвиђени радови су обухватали: Израда техничке документације пресостатичке Балон хале и извођење радова на Балон хали. […]

Амбуланта „Долово“ МЗ“Долово“ – извођење радова по пројектној документацији (друга фаза) – обилазак радова

У присуству медија и представника МЗ „Долово“ , у уторак 28.03.2017. радове на другој фази у амбуланти „Долово“ у МЗ „Долово“ обишла је директорка ЈП „Дирекција за изгрању Панчева“ Панчево Маја Витман и директорка Дома здравља Панчево Мр Данијела Ристовски Корниц. Радови на реконструкцији амбуланте у Долову који су обухваћени уговором се односе на замену […]