Уређење пословне инфраструктуре у Старчеву

Директорка ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, Маја Витман обишла је у присуству предствника МЗ Старчево радове на уређењу пословне инфраструктуре у овом насељеном месту.

Постојећа пијаца у МЗ „Старчево“ је била без адекватне инфраструктуре, са непокривеним тезгама и санитарним чвором лошег стања. Предвиђено је уређење целог комплекса парцеле, које се састоји од : челичне надстрешнице површине око 300 м2, паркинга и приступне саобраћајница око 400 м2, вишенаменског платоа и тротоара око 1000 м2 и радова на санитарном чвору 25 м2. Вишенаменски плато и тротоар ће бити поплочан бехатон плочама. Предвиђена је и израда металних пијачних тезги, украсних покривених тезги и 2 брвнаре.
Постављена је челична надстрешница која ће ускоро бити покривена, санитарни чвор је у фази покривања и радови на инсталацијама до нивоа терена и израђене су све тезге. Након покривања надстрешнице лексаном и завршетка санитарног чвора, радови ће привремено бити обустављени. Наиме, у склопу припреме за почетак радова, утврђено је да главни пројекат који је радила МЗ Старчево, по коме је расписана набавка a који достављен ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево не одговара стању на терену, односно поједини радови нису били предвиђени у потребном обиму, а поједини радови уопште нису ни били предвиђени, а неопходни су за реализацију предметне инвестиције. Из наведених разлога Град Панчево је обезбедио додатна финансијска средства у износу од 4.786.340,22 са ПДВ-ом за вишкове и додатне радове.