Вести из дирекције

План за Луку Дунав „Green Field“, Стару Утву и Стаклару, у Панчеву, на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна  Плана Генералне регулација  целина 7 – Лука Дунав „GREEN FIELD“ Стара Утва и Стаклара  у насељеном месту  Панчево,  израђен од стране ЈП „Урбанизам“Панчево и Извештај о  стратешкој процени утицаја Измена и допуна  Плана Генералне регулација  целина 7 – Лука Дунав „GREEN FIELD“ Стара Утва и Стаклара  у насељеном месту  Панчево на […]

План за северну индустријску зону у Панчеву, на јавном увиду

Секретаријат за урбанизам,грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, градске управе Града Панчева. излаже на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву, израђен од стране ЈП „Урбанизам“Панчево (у даљем тексту План). Јавни увид Плана трајаће 30 дана и то почев од 5. априла 2024.године. Наведени плански документ, биће […]

Измене плана за Банатско Ново Село на раном јавном увиду

Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село на раном јавном увиду Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај, градске управе Града Панчева, излаже на рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село (у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, трајаће 15 […]

Измена Плана за „Хиподром“ у Панчеву, на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву, на јавном увиду Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај градске управе Града Панчева, оглашава јавни увид Нацрта Измена и допуна Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву. Излаже се на јавни увид „Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву“ (у даљем […]

Измене Плана за Северну индустријску зону у Панчеву на раном јавном увиду

Измене и допуне Плана детаљне регулације северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву на раном јавном увиду Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај града Панчева излаже на рани јавни увид „Измене и допуне Плана детаљне регулације северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву“ (у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев […]

Измене Плана за блок 113 (Котеж 1) у Панчеву на јавном увиду

„Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево“ на јавном увиду  Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај града Панчева излаже на јавни увид „Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево“ (у даљем тексту План). Јавни увид […]

Измена Плана за Хиподром у Панчеву на раном јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву на раном јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Града Панчева излаже на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву  (у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 15. септембра […]

Измена плана Лука Дунав, “Green Field 2“, Стара Утва и Стаклара на раном јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације Целина 7 – Лука Дунав, “Green Field 2“, Стара Утва и Стаклара, у Панчеву на раном јавном увиду Секретаријат за  урбанизам грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Града Панчева излаже на рани јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације Целина 7 – Лука Дунав, “Green Field 2“, […]

Нацрт измена плана за Јабуку на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Јабука на јавном увиду Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Града Панчева излаже на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Јабука (у даљем тексту план). Јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 26. маја 2023.године. Наведени […]

План и стратешка процена за „Ветропарк 1“ на територији Банатског Новог Села, Качарева и Панчева на јавном увиду

Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „ВЕТРОПАРК 1″ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село, Качарево и Панчево на територији града Панчева и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „ВЕТРОПАРК 1″ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село, Качарево И Панчево на територији града Панчева на животну средину, на […]

Измене Плана за Караулу и Скробару, у Панчеву, на поновном јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације – Целина 4а – Караула са Јабучким путем и 4б – Скробара, у Панчеву, на поновном јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Града Панчава излаже на поновни јавни увид „Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације – Целина 4а – Караула са Јабучким путем […]

Измене Генералног плана Вршца на јавном увиду

Измене генералног урбанистичког плана Вршца, за катастарску парцелу 30704 КО Вршац, у Првомајској улици у Вршцу, на јавном увиду Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца, оглашава јавни увид за Измене генералног урбанистичког плана Вршца, за катастарску парцелу 30704 КОП Вршац, у Првомајској улици у Вршцу Излагање планског докумената траје 15 […]

План и стратешка процена за ветроелектране на подручју Банатског Новог Села и Качарева на јавном увиду

Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „WV NBT WIND 1“ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село и Качарево на територији града Панчева и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „WV NBT WIND 1“ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село и Качарево на територији града Панчева на животну […]

Измене плана за северну индустријску зону 2 у Панчеву на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско – пословно – производне зоне 2 у Панчеву на јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај градске управе Панчево излаже на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско – пословно – производне зоне […]

План за „Ветроелектрану“ на подручју Старчева и Панчева и стратешка процена утицаја плана на јавном увиду

Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса „Ветроелектрана“ на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса „Ветроелектрана“ на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева на животну средину, на јавном увиду Секретаријат за урбанизам, грађевинске, […]