Измене Плана за Караулу и Скробару, у Панчеву, на поновном јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације – Целина 4а – Караула са Јабучким путем и 4б – Скробара, у Панчеву, на поновном јавном увиду

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Града Панчава излаже на поновни јавни увид „Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације – Целина 4а – Караула са Јабучким путем и 4б – Скробара у насељеном месту Панчево“.

Јавни увид Плана, ће трајати 20 дана и то почев од 24. марта 2023. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана  од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са Планом могу се добити путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране  примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 18. априла 2023. године, са почетком у 13 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Oдговорни урбаниста: Душица Черницин, дипл.инж.арх.