Обавештења

Измене и допуне Плана за Мису са гробљем у Панчеву на поновљеном јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву на поновљеном јавном увиду   Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај Града Панчева, излаже на поновни јавни увид Нацрт Изменe и допунe Плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву (у даљем тексту […]

План за изградњу ветроелектрана у Банатском Новом Селу и Качареву, на раном јавном увиду

План детаљне регулације за изградњу ветроелектране – WV NBT WIND 1- на подручју катастарске општине Банатско Ново Село и Качарево на територији града Панчева, на раном јавном увиду Град Панчево излаже на рани јавни увид План детаљне регулације за изградњу ветроелектране – WV NBT WIND 1 – на подручју катастарске општине Банатско Ново Село и […]

План за изградњу ветроелектране у Банатском Новом Селу, на раном јавном увиду

План детаљне регулације за изградњу ветроелектране – БНС – на подручју катастарске општине Банатско Ново Село, на територији града Панчева, на раном јавном увиду Град Панчево, излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за изградњу ветроелектране – БНС-на подручју катастарские општине Банатско Ново Село  на територији града Панчева  (у даљем тексту План). Рани […]

План северне индустријске зоне 3 у Панчеву на раном јавном увиду

План  детаљне регулације северне индустријско – пословно – производне зоне 3 у Панчеву на раном јавном увиду Град Панчево излаже на рани јавни увид План детаљне регулације северне индустријско – пословно – производне зоне 3, у Панчеву  (у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана трајаће 15 дана и то почев од 25. јуна 2021. […]

Измена плана Северне индустријске зоне у Панчеву на јавном увиду

Нацрт Изменe Плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско – пословно – производне зоне у Панчеву на јавном увиду Скраћени јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 28. маја 2021. године. Наведени плански документ, биће изложен на  јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, […]

Измена плана за Кудељарац и Новосељански пут иза Надела, у Панчеву, на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације – Целина 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела излаже се на  јавни увид   Јавни увид Плана, трајаће 30 дана и то почев од 28. маја 2021. године. Наведени плански документ, биће изложен на  јавни увид,  у згради Градске  управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, […]

Изменa плана за Караулу са Јабучким путем и Скробару, у Панчеву, на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације-Целина 4а- Караула са Јабучким путем и 4б- Скробара у насељеном месту Панчево излажу се на  јавни увид        Јавни увид Плана, ће трајати 30 дана и то почев од 28. маја 2021.године. Наведени плански документ, биће изложен на  јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра […]

План и стратешка процена утицаја плана за складиште за привремено одлагање опасног отпада у Рафинерији нафте Панчево, на јавном увиду

Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 Катастарска опшитна Војловица, у оквиру комплекса НИС “Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву (у даљем тексту: План) и Стратешка процена утицаја ПДР-а за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 Катастарска општина […]

Предлог ранг листе конкурса за постављање билборда у Панчеву

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ Панчево, 29. марта 2021. године На основу члана 26.став 1, Одлуке о постављању средстава за оглашавање на територији града Панчева (Службени лист града Панчева 70/20 и 8/21), након спроведеног поступка јавног надметања, вредновањем прописаних критеријума, Комисија  за избор корисника за постављање средстава […]

Јавни конкурс за постављање билборда у граду Панчеву

На основу члана 41. став 2. Закона о оглашавању („Сл.гласник РС“ бр. 6/2016 и 52/2019-др. Закон), чланова  16. до 31. Одлуке о постављању средстава за оглашавање на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 70/20 и 8/21), члан 3. ст.2. Плана за постављање средстава за оглашавање на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 8/21) […]

План Мисe са гробљем на јавном увиду

Изменe и допунe Плана генералне регулације проширена Миса са гробљем –  Целина 3, у Панчеву, на јавном увиду  Јавни увид Плана трајаће 30 дана и то почев од 5. фебруара 2021. године. Наведени плански документ, биће изложен на  јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4,  26000 Панчево, у  холу […]

Нормализован саобраћај у Панчеву након поправке железничких уређаја

Сагласно члану 51. Закона о путевима Републике Србије, Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево,  као управљач општинских путева и улица на територији града Панчева издаје следеће обавештење: Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, обавештава све учеснике у саобраћају, да је квар на железничким уређајима на раскрсницама улица Боре Станковића – Првомајска – Војвођански булевар – Првомајска – Стевана Шупљикца […]

Рани јавни увид за план постављања ветрогенератора у Банатском Новом Селу и Долову

План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева на раном јавном увиду   Рани јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 18. децембра 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе […]

Услед квара на железничким уређајима промењен режим друмског саобраћаја на две раскрснице у Панчеву

Квар на железничким уређајима узроковао промењени режим друмског саобраћаја на раскрсницама улица Боре Станковића – Првомајска – Војвођански булевар и Првомајска – Стевана Шупљикца – Баваништански пут – Милоша Обреновића у Панчеву Сагласно члана 51. Закона о путевима Републике Србије, Јавно преузеће „Урбанизам“ Панчево,  као управљач општинских путева и улица на територији града Панчева, издаје […]

Нацрт Измена плана за Северну индустријско – пословно – производну  зону II у Панчеву на јавном увиду

Излаже се на  јавни увид Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско – пословно – производне зоне 2 у Панчеву  (у даљем тексту План). Јавни увид Плана трајаће 15 дана и то почев од 20. новембра 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на  јавни увид, у згради Градске управе града […]