Обавештења

Јавни конкурс за постављање билборда у граду Панчеву

На основу члана 41. став 2. Закона о оглашавању („Сл.гласник РС“ бр. 6/2016 и 52/2019-др. Закон), чланова  16. до 31. Одлуке о постављању средстава за оглашавање на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 70/20,  8/21 и 19/21 ), члан 3. ст.2. Плана за постављање средстава за оглашавање на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ […]

План и стратешка процена за комплекс јужне индустријске зоне у Панчеву на јавном увиду

Нацрт Плана генералне регулације Целина 8 – Комплекса ХИП “Петрохемија“, ХИП “Азотара“ и НИС “Рафинерија нафте Панчево“, у насељеном месту Панчево и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Целина 8 – комплекса ХИП “Петрохемија“, ХИП “Азотара“ и НИС “Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево на животну средину, на јавном увиду Секретаријат за […]

План за градски стадион у Панчеву на јавном увиду

 Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „Градски стадион“  у  Панчеву (зона 2.15) на јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева излаже на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „Градски стадион“ у Панчеву (зона 2.15),  у даљем тексту: План. Јавни увид Плана, трајаће 30 дана […]

Процедура рада са странкама

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево – процедура рада са странкама   радно време са странкама је сваког радног дана (од понедељка до петка), од 11:00 од 13:00 сати; пријем странака се врши у холу зграде, састанци са странкама се организују у холу зграде или у сали за састанке у приземљу (канцеларија 106)   Странке најљубазније молимо, […]

План за блок 014 у Панчеву, на скраћеном јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације блока 014, у насељеном месту Панчево, на скраћеном јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, градске управе Града Панчева, излаже на скраћени јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације блока 014, у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План). Скраћени јавни увид Плана, […]

План за Глогоњ на раном јавном увиду

Нацрт Изменa и допуна Плана генералне регулације насељеног места Глогоњ на раном јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај, Градске управе Града Панчева, излаже на скраћени јавни увид Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Глогоњ  (у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, трајаће 15 дана и […]

План за „Ветропарк 1“ на подручју Банатског Новог Села, Качарева и Панчева на раном јавном увиду

План детаљне регулације за изградњу ветроелектране „Ветропарк 1“ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село, Качарево и Панчево на територији града Панчева, на раном јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај, Градске управе Града Панчева, излаже на рани јавни увид „План детаљне регулације за изградњу ветроелектране „Ветропарк 1“на подручју катастарске […]

План за Старчево на скраћеном јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Старчево на скраћеном јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе Града Панчева, излаже на скраћени јавни увид „Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Старчево“  (у даљем тексту План). Јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од […]

План за Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву, на поновном јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације – Целина 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву, на поновном јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај, Градске управе Града Панчева, излаже на поновни јавни увид „Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације – Целина 5 – Кудељарац и  […]

План за изградњу енергетских и оптичких водова за повезивање „Ветроелектране“ у Панчеву, на раном јавном увиду

План детаљне регулације за изградњу инфраструктурних објеката – енергетских и оптичких водова у КО Старчево, КО Војловица и КО Панчево, за повезивање комплекса „Ветроелектрана“ са објектима дистрибутивног и преносног система, на раном јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе града Панчева, излаже на јавни увид „План детаљне регулације за изградњу […]

План за изградњу „Ветроелектране“ у Панчеву, на раном јавном увиду

План детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса „Ветроелектрана“ на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева, на раном јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе града Панчева, излаже на јавни увид „План детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса „Ветроелектрана“ на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на […]

План за Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом, у Панчеву, на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације Целина 2 –  Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом, у насељеном месту Панчево, на јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе Града Панчева, излаже на јавни увид Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица […]

План за Северну зону 3, у Панчеву, на јавном удиду

Нацрт Плана  детаљне  регулације северне индустријско – пословно – производне зоне 3 у Панчеву, на јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе Града Панчева, излаже на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана  детаљне  регулације „Хиподром“ у Панчеву (у даљем тексту План). Јавни увид Плана, трајаће 30 дана и то […]

План за ХИПОДРОМ у Панчеву, на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана  детаљне  регулације „Хиподром“ у Панчеву, на јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе Града Панчева, излаже на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана  детаљне  регулације „Хиподром“ у Панчеву ( у даљем тексту План). Јавни увид Плана, трајаће 30 дана и то почев од 8. […]

Планови за Караулу и Скробару у Панчеву на поновном јавном увиду

Нацрт Изменa и допунa Плана генералне регулације – Целина 4а – Караула са Јабучким путем и 4б – Скробара, у насељеном месту Панчево, на поновном јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе града Панчева, излаже на поновни јавни увид Нацрт Изменe и допунe Плана генералне регулације-Целина 4а-Караула са Јабучким путем […]