План за ХИПОДРОМ у Панчеву, на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана  детаљне  регулације „Хиподром“ у Панчеву, на јавном увиду

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе Града Панчева, излаже на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана  детаљне  регулације „Хиподром“ у Панчеву ( у даљем тексту План).

Јавни увид Плана, трајаће 30 дана и то почев од 8. октобра 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9 до 13 часова. Све информације у вези са Планом могу се добити путем телефона (013)353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати  на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована дана 13. октобра 2021. године  у 13:00 часова, у Малој сали, зграде градске управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 15.новембра 2021. године, са почетком у 13:00 часова, у Малој сали, зграде градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Јелена Томић, дипл.инж.арх.