Измена плана Северне индустријске зоне у Панчеву на јавном увиду

Нацрт Изменe Плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско – пословно – производне зоне у Панчеву на јавном увиду

Скраћени јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 28. маја 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на  јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана  од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити  путем телефона (013) 353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе  у  току  трајања   јавног  увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране  примедбе  и  сугестије  могу   утицати  на  планска  решења.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 22. јуна 2021. године, са почетком у 13:00 часова, у  Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Оливера Драгаш, дипл.инж.арх.