Израда пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића

Пројекат садржи реконстукцији саобраћајнице, постојећих тротоара, пешачких стаза, изградња паркинга, јавне расвете и изградња кишне канализације. Укупна дужина улице је 500м