МЗ Качарево- Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Туцовића)

Проширење постојећег тротоара и поплочавање префабрикованим бетонским елементима у дужини од 650м.