МЗ Старчево – Појачано одржавање Ритске улице

Пресвлачење постојеће калдрме асфалтом у Ритској улици у дужини од 400м