Пројектно-техничка документација изградње паркинга код Евангелистичког гробља

Изградња саобраћајног прикључка и изградња паркинг простора код Евангелистичког гробља у Панчеву.