Пројектно техничка документација реконструкције коловоза ОП5 12.7 км Надел-Долово

Реконструкција општинског пута ОП5 од државног пута првог Б реда број 14 (Панчево – Ковин) до насеља Долово у дужини од 12,7км. Пројектом је предвиђено проширење постојећег пута и његово комплетно пресвлачење.
Планирана средства предвиђена су за плаћање пројектно техничке документације и трошкова прибављања сагласности на пројектно техничку документацију, односно добијања дозволе