Улица Доситејева

Реконструкција и доградња улице

– Радови се састоје од изградње саобраћајнице са инфраструктуром у ул. Доситејевој испред зграде „Тамиш капија 1“ као и изградње ободних саобраћајница и инфраструктуре око објекта „Тамиш капија 1“. Радови се састоје у изградњи фекалне канализације, кишне канализације, јавног осветљења, изградње паркинга око објекта Тамиш капије. Укупна квадратура тротоара је око 2000m2. Саобраћајнице су асфалтне квадратуре око 2800m2, ширине 6m. Паркирање је управно са укупно 154 паркинг места.