Улица Максима Горког

Реконструкција и доградња улице

– Радови су се сатојали од рушења постојећег деградисаног коловоза и пешачких стаза, земљаних радова, израде коловозних конструкција, изградње пешачких стаза, саобраћајнице, саобраћајне сигнализације, семафоризације раскрснице Максима Горког и Владимира Жестића, новопројектованих паркинга, јавног осветљења. Укупна дужина улице је 1475m. Пешачке стазе су асфалтне просечне ширине 2m. Укупан број паркинг места је 250. Ширина саобраћајнице је 6m.