Улица Петра Прерадовића

Реконструкција и доградња улице

– Радови на изградњи кишне канализације: од ул. Максима Горког до ул. Милошa Требињца дужине 450m,
– Радови на изградњи тротоара : укупна дужина улице је 450m,
– Радови на изградњи саобраћајнице: коловозна конструкција са обостраном израдом ивичњака дужине 440m и ширине 5,5m изведена је од ул. Цара Лазара до ул. Милоша Требињца. Поред коловоза су изграђени паркинзи за уздужно паркирање возила. У улици је урађена комплетна хоризонтална и вертикална сигнализација,
– Радови на изградњи јавног осветљења: електроинсталације су изведене подземно. Уграђено је 14 металних стубова са натријум светиљкама и изведено је подземно напајање јавног осветљења.