Изградња улице 7. Нова у дужини од 550 метара по “инжењеринг систему“ и систему “кључ у руке“ (СЕВЕРНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА) – друга фаза

ДРУГА ФАЗА РАДОВА У СЕВЕРНОЈ ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ:

Завршена је изградња 550 метара улице 7. Нова (друга фаза радова) што је подразумевало као и у првој фази радове на саобраћајници, јавном осветлењу, водоводној мрежи и саобраћајној сигнализацији. Комплетни радови на другој фази обухватали су као и у првој фази радове на саобраћајници,јавном осветлењу, водоводној мрежи и саобраћајној сигнализацији.Рок за завршетак радова је био 60 календарских дана,али на захтев Извођача рок је био продужен због зимског периода када није било услова да се постави асфалт бетон подлога. Радови на водоводној мрежи су завршени у склопу изградње ове фазе саобраћајнице.
Завршена је и израда техничке документације и извођење радова на фекалној канализацији у дужини од 1.400 метара. Рок за извођење радова је био 60 календарских дана. Стручна комисија је у четвртак 30.03.2017. обавила технички преглед.
Предвиђени су и радови по споразуму о заједничкој сарадњи са ЕПС-ом који се односе на постављање високонапонског кабла који ће омогућити снабдевање електричном енергијом за будуће инвеститоре.Јавна набавка и радови се спроводе по пројекту ЕПС-а (израда пројекта и прибављање дозвола од Покрајинског секретаријата што је обавеза ЕПС-а).